Објави / соопштенија

 

 

Javen povik do nevraboteni lica min

Јавен повик за делегирање на надлежност за организирање и реализирање на манифестација "Овчеполски гроздобер"

Пријава за Јавен повик

 

 

Soopstenie komarci 1

 

 

 

Јавен повик за евидентирани невработени лица за вклучување во програмата Општинско - корисна работа

Јавен Оглас за стари и изнемоштени лица, лица со инвалидитет и лица со попреченост како корисници на сервисни услуги во домашни услуги и надвор од домот

Во рамки на “Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор во РМ” кој се реализира од страна на Единицата за спроведување на проектот при Министерството за финансии со финансиска поддршка од Светска Банка, Општина Лозово аплицираше со под-проект за „Замена на постоечки 450 сијалични места со нови ЛЕД енергетско ефикасни светилки во 8 населени места во Општина Лозово“.

Согласно Рамката за животна средина и социјални работи изготвена врз основа на барањата на Светска Банка беше подготвен документ “План за управување со животна средина и социјални работи” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните работи кои ќе произлезат од планираните активности на под-проектот.

 Известување за јавна консултација

Мерки за ублажување на влијанијата

Формулар за поднесување коментари

 

 

 

Јавен Повик за финансирање на проекти и активности на Фолклорни ансамбли

Јавен оглас до невработени лица

 

Општина Лозово

ул. Маршал Тито бб

+389 32 458 458

opstinalozovo@opstinalozovo.gov.mk

Пон - Пет: 7:30 - 15:30

Последни новости

Асфалтирање на 10 улици

 Изградба на бушотинас за бунар во село дорфулија

Фасада на ООУ ММ Брицо

Следете не

Copyright © 2018. Сите права се заштитени. Designed by Elkom Group | www.elco.eu.mk